Projektowałam 7. numer pisma, w którym znalazły się wywiady z dwoma klasykami polskiego plakatu – Andrzejem Krajewskim i Bronisławem Zelkiem, artykuł o reklamie niestandardowej w Polsce oraz prace konkursowe 7 edycji konkursu Galerii Plakatu AMS p.t. sieć=alienacja albo sieć=wspólnota.

  • Wydawnictwo Almanach no 7
  • Klient Galeria Plakatu AMS
  • Realizacja Pracownia | 2010