„Tematem wystawy w Galerii Peron jest P u s t k a , której wszyscy doświadczyliśmy podczas trwającej pandemii i związanych z nią lockdownów. (…) Opustoszałe ulice miast, zamknięte budynki użyteczności publicznej na całym świecie… to coś czego od roku doświadczamy, a być może będziemy jeszcze przeżywać. (…) U niektórych z nas otaczająca pustka może wywoływać stan odcięcia od dotychczasowej aktywności i sposobność wędrówki do wewnątrz… jako forma podróży i praktyki duchowej, będącej pewnego rodzaju antidotum na trudną rzeczywistość. (…) Na wystawie w Galerii Peron artyści dzielą się własnymi, lecz i po części wspólnymi doświadczeniami zetknięcia się z pustką, poprzez prezentację swoich prac powstałych w tym wyjątkowym czasie.”

  • Pustka katalog wystawy
  • Klient Gdański Archipelag Kultury