Miałam okazję przygotowywać projekt layoutu dla Encyklopedii Gdańskiej. Było to wielkie przedsięwzięcie, pierwsze w historii Gdańska całościowe kompendium wiedzy, ukazujące obraz miasta od zarania dziejów do współczesności.

Tradycyjny, trzy kolumnowy layout ma elegancką i prostą formę. Przygotowywałam projekt Encyklopedii – od wielkości tekstu, sposobu paginacji stron, wyszukiwania haseł, ich wielkości, rodzaju odnośników, po sposób przedstawienia tabelek.

Projekt miał być przejrzysty i czytelny dla odbiory, tak, żeby odbiorca nie miał problemu zarówno ze znalezieniem zagadnienia jak i jego odnośników.

  • Encyklopedia Encyklopedia Gdańska
  • Klient Fundacja Gdańska
  • Realizowane w Pracowni |2012