Projekt publikacji „Z Gdynią przez całe życie” oraz materiałów na konferencję poświęconą seniorom i ich potrzebom: „Międzypokoleniowe miasto”.
„Przez dwa dni około 300 gości z Polski i zagranicy rozmawiało o wyzwaniu, jakim jest projektowanie międzypokoleniowego miasta. Takiego, które jest otwarte na potrzeby mieszkańców w każdym wieku. Takim, jakim jest Gdynia. Starzenie się społeczeństw nie dotyczy jedynie samych seniorów; jego skutki dotykają każdego pokolenia. Stale rosnąca liczba osób w wieku 60+ powoduje zmiany w systemie zabezpieczeń społecznych i wypłat emerytur, zmienia model rodziny, ale też wymusza organizację przestrzeni miejskich tak, aby były przyjazne i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Międzypokoleniowe miasto jest jednym z największych wyzwań jakie stoją przed samorządami i społecznością lokalną w najbliższych latach.”

  • Międzypokoleniowe miasto konferencja
  • Klient MOPS Gdynia