Album podsumowujący obchody 200. rocznicy urodzin polskiego kompozytora. Wydany w dwóch wersjach językowych: po polsku i angielsku. Podstawowym celem publikacji było oddanie głosu ludziom, którzy swoją pracą i osobistym zaangażowaniem szczególnie przyczynili się nie tylko do sukcesu Roku Jubileuszowego, ale przede wszystkim do pogłębienia wiedzy o Chopinie, jak i wrażliwości na jego muzykę.

  • Album Rok Chopinowski 2010. Impresje, świadectwa, ludzie
  • Klient Biura Obchodów Chopin 2010
  • Realizowane w Pracownia | 2010