„Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo jest okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli.”
  • Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli 2023 wydarzenie II Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo
  • Klient Fundacja Dbam o Mój Zasięg