„Prawie połowa uczniów odczuwa stres związany ze szkołą i nauką.
56% dziewcząt ze szkoły ponadpodstawowej ma objawy depresji.
W polskiej szkole zdanie uczniów jest rzadko brane pod uwagę.
2/3 uczniów deklaruje, że może liczyć na swoich kolegów, kiedy idzie coś nie tak.”
Na I kongresie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo przyglądano się wyzwaniom przed którymi stają dziś społeczności szkolne i temu w jaki sposób zadbać o dobre relacje oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Projektowałam materiały graficzne na kongres, infografiki oraz raport z badań.
  • Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli wydarzenie I Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo
  • Klient Fundacja Dbam o Mój Zasięg