Jak ważne jest wsparcie dziecka i rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych? Jakie są zadania asystenta rodziny? Pokazuję projekty, które powstały na dwudniową konferencję – V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny, który odbył się w Gdyni w ubiegłym roku.

Powstały m.in. – plakat, zaproszenie, program konferencji, dyplom.

  • Zlot Asystentów Rodziny konferencja
  • Klient MOPS Gdynia