Oprawa olimpiady wiedzy o Gdańsku.

Olimpiada odbywa się corocznie, ma edycje: obywatelską, jak również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  • Identyfikacja imprezy znak, plakaty, dyplomy, billboardy
  • Klient Fundacja Gdańska
  • Realizowane w Pracowni | 2009