22 kwietnia odbyło się seminarium „Kurs na rodzinę – sposoby skutecznego pomagania” organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Gdyni ds. Rodziny. „Tematy podjęte podczas seminarium miały wspólny mianownik jakim jest skuteczne i dobre pomaganie, niezależnie czy chodzi m.in. o wsparcie rodzin w kryzysie (intensywna praca socjalna, asystentura), pracę z rodziną w kontekście organizowania społeczności lokalnej czy budowanie nowoczesnego systemu pieczy rodzinnej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).”
Miałam przyjemność pracy nad identyfikacją tego ważnego wydarzenia.

  • Kurs na rodzinę broszura, program, zaproszenie na seminarium i wykład, karat zgłoszenia, tła
  • Klient MOPS Gdynia