„Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, ale też zbudowały kompleksowy system pieczy zastępczej. Trafiające do niego dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych.”
„Kierunek–dziecko” – oprawa graficzna pierwszego ogólnopolskiego spotkania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się w właśnie w Gdyni.

Więcej o wsparciu dziecka i rodziny:
https://www.youtube.com/watch?v=ovGZLeStE1o

  • Kierunek–dziecko konferencja
  • Klient Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, MOPS