Zestaw materiałów dla Gdańskiego Archipelagu Kultury. Projekt Ja to bym… ma na celu przygotowanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców 5 dzielnic Gdańska.

  • Identyfikacja akcji plakat, ulotka, diagnoza - publikacja, motyw na facebooka
  • Klient Gdański Archipelag Kultury
  • Realizowane w 2014