W ramach 5. Bałtyckich Spotkań Ilustratorów organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Grafiki ASP w Gdańsku powstały warsztaty dla dzieci inspirowane pracami Bohdana Butenki. Wraz z Anitą Wasik oraz Eurydyką Kata prowadziłyśmy te zajęcia.

  • Warsztaty dla dzieci
  • Klient Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
  • Realizowane w 2010
  • Zdjęcia NCK